.

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม งานวิทย์ 20 หวังว่าจะพบกันอีกใน งานวิทย์ 21 

 
 

 
 
 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับงานสัปดาห์วิทยาศาจตร์แห่งชาติครั้งที่ 16 ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
  หน้าหลัก    บุคลากรหมวดวิทยาศาสตร์ 
บุคลากรหมวดวิทยาศาสตร์
 
บุคลากรหมวดวิทยาศาสตร์


นางสาวขนิษฐา เกษแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายอนนท์ ทัฬหกิจ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายอานุภาพ กำแหงหาญ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายนิคม แก้วเจิม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางสาวนาฎนารี ชื่นจิตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(เคมี)


นางสาวสาวิตรี วงค์สันเทียะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(เคมี)


นางสาวบุษบาวรรณ ฮุยงาม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)


นางสาวกฤษณา ผกามาลย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
 
 
 
มิถุนายน 2562
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 มิถุนายน 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.207.78.157
คุณเข้าชมลำดับที่ 304,086
 
งานวิทย์ 20 (งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20)
โรงเรียนปากท่อพิทยาคมปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
Tel : 032-281056  Fax : 032-281056